Lärarrummet

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet

Länktips

Statarmuseet i Karlslund

Populär historia 2008/10

»Jordens arbetare«
– film från 1942

Lantarbetarvräkning
i Blekinge
– film från 1929

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv

Radioreportaget »Med Ludvig Nordström på husesyn« från 1938

Ivar Lo Johansson samtalar med Gunnar Sträng om 1930-talet

Ludvig Nordström-sällskapet

Ivar Lo-sällskapet

Sällskapet Moas vänner

Hans Alfredssons film »Den enfaldige mördaren«

 

Skannade dokument

Arrendekontrakt 1938

Arrendekontrakt 1938
– transkribering

Kommunalnämndens bostadsinspektion 1938

Provinsialläkarens inspektion 1939

Protokoll vid löneförhandling 1942

Protokoll vid avtalsförhandling 1944

Kollektivt löneavtal 1938

Lantarbetaren 1938 – Lortsverige

Lantarbetaren 1938 – Moder Svea

Statarkvinnans vardag

Fotografier

Åkern plöjs

Arbete på fälten

Skördetid

Tröskning

Traktorn

Korna vallas

Bostad och stall

Möt statarna – de levde i Lortsverige

Stataren Nils

Nils var statare i hela sitt liv och dog utfattig. Tillsammans med sin fru Ida fick han elva barn. Som många andra statare flyttade familjen ofta i slutet av oktober under den så kallade slankveckan. Kunde nästa arbetsplats ge bättre bostad och levnadsvillkor?

Ur vårt arkiv har vi letat fram några olika arkivhandlingar som visar på hur det kunde vara att leva som statare omkring 1938 i Örebrotrakten.

Du hittar också några tips på var du kan hitta mer information och hur man kan jobba med materialet.