Öppetider

På grund av den pågående pandemin tar vi endast emot förbokade besök och leveranser.

Kalender

2021-10-25 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2021-10-25 kl 18:00

Studiebesök från Axberg-Hovsta hembygdsförening.

2021-10-27 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2021-11-01 kl 14:00

Studiebesök från Karlslunds hembygdsförening.

2021-11-04 kl 14:00

Studiebesök från ABF-pensionärer.

2021-11-13 kl 11:00

Arkivens dag och invigning av ArkivCentrums nya lokaler.

2021-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Visions pensionärer.

2021-11-18 kl 18:30

Claes Thor föreläser om Örebrokonstnären Harry Thomander. Arr: Lokalhistoriska sällskapet.

2021-12-09 kl 18:30

Åsa Jernudd föreläser om Bergslagens filmhistoria. Arr: Lokalhistoriska sällskapet.

Aktuellt

upplagd: 2021-10-21 kl 10:23

Arkivens dag lördagen den 13 november 2021


Välkommen till firandet av Arkivens dag på ArkivCentrum Örebro län! Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats i Sverige som ett nationellt arrangemang för att väcka intresse för mångfalden i arkiven, arkivens verksamhet och för att värna om demokrati och det fria ordet. Varje år belyses ett nytt ämne och årets tema är »Röster i arkiven«. På ArkivCentrum kommer vi under dagen uppmärksamma rösträttens historia och demokratins genombrott. I samband med Arkivens dag kommer vi även att formellt inviga våra nya lokaler på Nastagatan 11 i Örebro.
 

Program:
11.00
ArkivCentrum Örebro län öppnar dörrarna. Mingel och tilltugg.
Invigning och tal av Maud Almström Blom (1:e arkivarie och samordnare för enskilda arkiv, Riksarkivet), Torgny Larsson (ordförande, ArkivCentrum Örebro län) och Elinor Magnérus (arkivchef, ArkivCentrum Örebro län).
11.45
Visningar av de nya lokalerna börjar

13.00
Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet föreläser under rubriken »Allmän rösträtt? Om kampen för och mot kvinnors rösträtt – och om de som inte fick rösta efter 1921«

Efter föredraget får du gärna stanna kvar på kaffe och tårta, gå vår tipspromenad och ta del av Riksdagens affischutställning »Ja må den leva!« som berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. Det går även att köpa lokalhistoriska böcker.

Digitalt kommer vi även att uppmärksamma dagen med en kortare film om demokratins framväxt inom frikyrkorörelsen.

15.00
Dagen avslutas

Vi uppmanar alla besökare att fortsatt hålla avstånd till andra under dagen!


ArkivCentrum skriver under Deklarationen för en stark demokrati


Efter beslut på ArkivCentrums årsmöte tidigare i veckan skrev ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson i dag den 23 april 2021 under Deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i dess arbete att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin och att uppmuntra fler att ta tydlig ställning för att stärka demokratin. De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Med undertecknandet följer krav på åtaganden för att stärka demokratin.

Vi ser idag ett flertal hot mot demokratin, säger ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson. I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga. Vi märker att samtalsklimatet hårdnar och att antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

 

Arkiven är en av samhällets bärande strukturer. Arkivet är vårt gemensamma minne, en garant för att vi inte glömmer. De är oumbärliga i tider där falska nyheter och historielöshet breder ut sig, säger ArkivCentrums chef Elinor Magnérus.

Mer om deklarationen finns att läsa på webbplatsen för Kommittén Demokratin 100 år.
Där finns också nedanstående film som kortfattat förklarar syftet med deklarationen.

 


(Klicka på bilden för att öppna
filmen i ett nytt fönster!)

 


ArkivCentrums årsmöte 2021


Den 20 april 2021 höll ArkivCentrum Örebro län årsmöte via webbmötestjänsten Zoom. Mötesordförande var regionrådet Torbjörn Ahlin. Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i mötet. Årsmötet beslutade att ändra antalet ledamöter från 16 till 15 och att samtliga är ordinarie. På årsmötet valdes tre nya styrelseledamöter: Agneta Blom från KFUM Örebro, Egon Harfeldt från PRO Kultur och Ingemar Söderström från Strängnäs Stiftshistoriska sällskap. Årsmötesprotokollet finns att läsa som en pdf-fil här.

I samband med årsmötet höll biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ett intressant föredrag om demokrati och arkiven.  

Årsmöteshandlingar: (pdf-filer som öppnas i nytt fönster) 
Årsmöteskallelsen 
Dagordning till årsmötet  
Verksamhetsberättelse för 2020 
Resultaträkning 2020 och budget 2021 (Resultaträkning 2019 och budget 2020)
Balansräkning 2020 
Revisionsberättelse för 2020 
Verksamhetsplan 2021–2022  
Valberedningens förslag 2021  


Kollage av bilder frn ArkivCentrums magasin

ArkivCentrum i nya lokaler!


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen Nastagatan 11. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas.

Uppackningen av ett helt arkiv tar tid och till en början tvingades vi att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 började vi dock ta emot förbokade forskarbesök. På grund av den pågående pandemin har vi sedan fortsatt med detta förfarande för att säkerställa att så få personer som möjligt vistas samtidigt i våra lokaler. Kom alltså ihåg att alla besök och leveranser måste bokas i förväg!

Följ gärna också uppackningsarbetet på ArkivCentrums Facebooksida (nytt fönster öppnas).

 

ArkivCentrums lokaler p Nastagatan 11 i rebro

Aktstycket

Aktstycket nr 102

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 102 är det senaste numret och utkom i juni 2021 och innehåller en lång artikel om idrottsplatsen och stadsdelen Örnsro i Örebro, den första Pressbyråkiosken i Nora samt en personlig betraktelse av ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 102

Aktstycket

Aktstycket nr 102

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 102 är det senaste numret och utkom i juni 2021 och innehåller en lång artikel om idrottsplatsen och stadsdelen Örnsro i Örebro, den första Pressbyråkiosken i Nora samt en personlig betraktelse av ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 102