Öppetider

På grund av den pågående pandemin tar vi endast emot förbokade besök och leveranser.

Kalender

2021-09-22 kl 10:00

Studiebesök från Olaus Petri hembygdsförening.

2021-10-12 kl 10:00

Studiebesök från PRO Kultur (Örebro).

2021-10-18 kl 18:00

Studiebesök från Axberg-Hovsta hembygdsförening.

2021-10-21 kl 16:00

Studiebesök från Tullängsgymnasiet.

2021-10-25 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2021-10-27 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2021-11-13 kl 10:00

Arkivens dag.

2021-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Visions pensionärer.

Aktuellt

upplagd: 2021-06-15 kl 08:24

ArkivCentrum skriver under Deklarationen för en stark demokrati


Efter beslut på ArkivCentrums årsmöte tidigare i veckan skrev ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson i dag den 23 april 2021 under Deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i dess arbete att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin och att uppmuntra fler att ta tydlig ställning för att stärka demokratin. De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Med undertecknandet följer krav på åtaganden för att stärka demokratin.

Vi ser idag ett flertal hot mot demokratin, säger ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson. I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga. Vi märker att samtalsklimatet hårdnar och att antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

 

Arkiven är en av samhällets bärande strukturer. Arkivet är vårt gemensamma minne, en garant för att vi inte glömmer. De är oumbärliga i tider där falska nyheter och historielöshet breder ut sig, säger ArkivCentrums chef Elinor Magnérus.

Mer om deklarationen finns att läsa på webbplatsen för Kommittén Demokratin 100 år.
Där finns också nedanstående film som kortfattat förklarar syftet med deklarationen.

 


(Klicka på bilden för att öppna
filmen i ett nytt fönster!)

 


ArkivCentrums årsmöte 2021


Den 20 april 2021 höll ArkivCentrum Örebro län årsmöte via webbmötestjänsten Zoom. Mötesordförande var regionrådet Torbjörn Ahlin. Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i mötet. Årsmötet beslutade att ändra antalet ledamöter från 16 till 15 och att samtliga är ordinarie. På årsmötet valdes tre nya styrelseledamöter: Agneta Blom från KFUM Örebro, Egon Harfeldt från PRO Kultur och Ingemar Söderström från Strängnäs Stiftshistoriska sällskap. Årsmötesprotokollet finns att läsa som en pdf-fil här.

I samband med årsmötet höll biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ett intressant föredrag om demokrati och arkiven.  

Årsmöteshandlingar: (pdf-filer som öppnas i nytt fönster) 
Årsmöteskallelsen 
Dagordning till årsmötet  
Verksamhetsberättelse för 2020 
Resultaträkning 2020 och budget 2021 (Resultaträkning 2019 och budget 2020)
Balansräkning 2020 
Revisionsberättelse för 2020 
Verksamhetsplan 2021–2022  
Valberedningens förslag 2021  


Kollage av bilder frn ArkivCentrums magasin

ArkivCentrum i nya lokaler!


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen Nastagatan 11. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas.

Uppackningen av ett helt arkiv tar tid och till en början tvingades vi att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 började vi dock ta emot förbokade forskarbesök. På grund av den pågående pandemin har vi sedan fortsatt med detta förfarande för att säkerställa att så få personer som möjligt vistas samtidigt i våra lokaler. Kom alltså ihåg att alla besök och leveranser måste bokas i förväg!

Följ gärna också uppackningsarbetet på ArkivCentrums Facebooksida (nytt fönster öppnas).

 

ArkivCentrums lokaler p Nastagatan 11 i rebro


Arkivens dag lördagen den 14 november 2020


ArkivCentrum uppmärksammade 2020 års Arkivens dag med ett digitalt firande. Under dagen släppte vi filmer i våra digitala kanaler under temat »Svart på vitt« i vilka vi berättar vald delar ur Örebro läns intressanta historia som återfinns i våra arkiv. Vi anordnade även en digital tipspromenad och det går fortfarande bra att testa kunskaperna! Svaren hittar du i ArkivCentrums mångåriga utgivning av tidningen Aktstycket.

 

Gå direkt till vår YouTube-kanal (nytt fönster öppnas).

 

Här hittar du den digitala tipspromenaden (nytt fönster öppnas).

Aktstycket

Aktstycket nr 102

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 102 är det senaste numret och utkom i juni 2021 och innehåller en lång artikel om idrottsplatsen och stadsdelen Örnsro i Örebro, den första Pressbyråkiosken i Nora samt en personlig betraktelse av ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 102

Aktstycket

Aktstycket nr 102

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 102 är det senaste numret och utkom i juni 2021 och innehåller en lång artikel om idrottsplatsen och stadsdelen Örnsro i Örebro, den första Pressbyråkiosken i Nora samt en personlig betraktelse av ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 102