Öppetider

Från och med mars månad 2020 kommer vi att börja ta emot förbokade forskar-
och studiebesök – allt i mån av tid.

Kalender

2020-09-24 kl 17:30

Kumla släktforskarklubb kommer på studiebesök.

2020-11-18 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer i Örebro.

Aktuellt

upplagd: 2020-09-17 kl 15:33

 

ArkivCentrum söker en arkivarie med IT-inriktning

Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Kvalifikationer:
– högskoleutbildning med minst 60 p arkivvetenskap
– har arbetat minst ett par år som arkivarie, gärna som e-arkivarie

Meriterande: Det är meriterande om du har arbetat med projekt och projektledning tidigare liksom om du har arbetat med uppbyggnad av e-arkiv.

Vem är du?

Tjänsten hanterar både interna och externa frågor. Vi tror att du kommer att trivas bäst om du som person är utåtriktad och social. Du tycker om att sätta dig in i ett ämne, tänka ävergripande och analytiskt, ta helhetsgrepp om sakfrågan och få andr5a att förstå vad som behöver göras. Du tycker om att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Det du inte kan tar du reda på.

Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2020. Skicka ansökan med bilagor till info@arkivcentrum.se. Märk ansökan: ”Ansökan arkivarietjänst”.

Läs mer om tjänsten på Platsbanken eller ladda hem denna pdf-fil (nytt fönster öppnas). 


ArkivCentrum under uppackning!


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen Nastagatan 11. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas.

Uppackningen kommer att ta tid och vi har hittills valt att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 kommer vi dock att börja ta emot förbokade forskar- och studiebesök – allt i mån av tid. Och i april kommer vi också att börja ta emot nya arkivleveranser. Kom dock ihåg att alla besök och leveranser måste bokas i förväg.

Följ gärna också uppackningsarbetet på ArkivCentrums Facebooksida (nytt fönster öppnas).


ArkivCentrums årsmöte 2020 


ArkivCentrum Örebro läns årsmöte hölls den 21 april 2020 men på grund av coronaviruspandemin blev det för första gången i ArkivCentrums historia ett helt digitalt årsmöte. Handlingarna tillhandahölls via hemsidan och ombuden kunde inkomma med synpunkter via e-post. Ombudens synpunkter inkom en vecka före årsmötet, om så bara ett ja eller ett nej. Därefter hade styrelsen möjlighet att svara på eventuella synpunkter. Det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet hanterade eventuella inkomna svar och årsmötesprotokollet.

Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen skulle godkännas. Revisorerna föreslog också ansvarsfrihet för styrelsen och årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen.

Årsmötet beslutade om oförändrade medlems- och hyllmeteravgifter för år 2021. Vidare godkändes den föreslagna budgeten för 2019–2020 samt verksamhetsplanen för 2020–2021.

Som ny i styrelsen invaldes Tony Winkler (Örebro södra Rotaryklubb). Samtidigt omvaldes följande styrelsemedlemmar på 2 år: Jimmy Engren (Örebro universitet), Maria Haglund (Föreningen Norden Örebro), Inger Lindquist (Handelskammaren Mälardalen), Conny Sandberg (Örebro läns hembygdsförbund) och Lars B. Stenström (Strängnäs stiftshistoriska sällskap). Torgny Larsson (Pappers avd 52) omvaldes också som ordförande. Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Ulf Marcusson (Region Örebro chefsförenings seniorgrupp) samt till revisorsersättare omvaldes på 2 år Lennart Alm (Olaus Petri hembygdsförening). Till ledamöter i valberedningen valdes Yvonne Bergman (sammankallande), Sölve Persson och Göran Dahlén. 

På det konstituerande styrelsemötet valdes Magnus Persson till ny vice ordförande. Nedan finns också årsmötesprotokollet och protokollet från det konstituerande styrelsemötet att hämta som pdf-filer.


Årsmöteshandlingar att hämta som pdf-filer:

Årsmötesprotokoll 2020-04-21 (nytt fönster öppnas)

Styrelseprotokoll 2020-04-21 (nytt fönster öppnas)

Kallelse till årsmötet (nytt fönster öppnas)

Dagordning (nytt fönster öppnas)

Verksamhetsberättelse för 2019 (nytt fönster öppnas)

Balansräkning för 2019 (nytt fönster öppnas)

Resultaträkning för 2019 samt budget för 2020-2021 (nytt fönster öppnas)

Revisionsberättelse för 2019 (nytt fönster öppnas)

Valberedningens förslag (nytt fönster öppnas)

Stadgar för ArkivCentrum Örebro län (nytt fönster öppnas)

Aktstycket

Aktstycket nr 98

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 98 är det senaste numret och utkom i juni 2020 och innehåller bland annat artiklar om restaurangen Gyllene Drotten i Örebro, den bortglömde Örebro-arkitekten Anders Lindstedt och en presentation av ArkivCentrums nya chef Elinor Magnérus.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 98

Aktstycket

Aktstycket nr 98

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 98 är det senaste numret och utkom i juni 2020 och innehåller bland annat artiklar om restaurangen Gyllene Drotten i Örebro, den bortglömde Örebro-arkitekten Anders Lindstedt och en presentation av ArkivCentrums nya chef Elinor Magnérus.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 98