Öppetider

Från och med mars månad 2020 kommer vi att börja ta emot förbokade forskar-
och studiebesök – allt i mån av tid.

Kalender

2020-04-21 kl 18:30

ArkivCentrum Örebro län håller digitalt årsmöte.

Aktuellt

upplagd: 2020-03-27 kl 16:32

 

Kallelse till ArkivCentrums årsmöte! 


ArkivCentrum Örebro läns årsmöte blir i år dock inget vanligt årsmöte. På grund av coronaviruspandemin kommer, för första gången i ArkivCentrums historia, årsmötet att vara digitalt. Vi följer på detta sätt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för våra medlemmar som till stor del tillhör riskgrupperna. Årsmötet kommer dock att hållas som planerat den 21 april 2020, men helt digitalt!
 

Upprätthållande av en demokratisk process
Årsmötet kommer i år att hållas digitalt, vilket innebär att handlingarna tillhandahålls via hemsidan och att ombuden inkommer med synpunkter via e-post. För att den demokratiska processen ska uppfyllas behöver ombudens synpunkter inkomma två veckor före årsmötet, om så bara ett ja eller ett nej. Därefter har styrelsen möjlighet att svara eventuella synpunkter. Det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet hanterar de inkomna svaren och årsmötesprotokollet.

 

Så här är upplägget
1.Utse ombud för organisationen/företaget. 

2.Ombudet läser årsmöteshandlingarna och styrelsens förslag på beslut i den utförliga dagordningen. Handlingarna finns att läsa på ArkivCentrum Örebro läns webbplats.

3.Inkom via e-post senast den 6 april med organisationens/företagets synpunkter, frågor eller godkännande av innehållet i handlingarna till arsmote@arkivcentrum.se. Märk era svar: organisationens/företagets namn och ombudets/uppgiftslämnarens kontaktuppgifter.

4.Styrelsen svarar på inkomna frågor och synpunkter. Det konstituerande styrelsemötet hanterar de inkomna svaren och årsmötesprotokollet.

Årsmöteshandlingar att hämta som pdf-filer:

Kallelse till årsmötet (nytt fönster öppnas)

Dagordning (kommer inom kort)

Verksamhetsberättelse för 2019 (nytt fönster öppnas)

Balansräkning för 2019 (nytt fönster öppnas)

Resultaträkning för 2019 samt budget för 2020-2021 (nytt fönster öppnas)

Revisionsberättelse för 2019 (nytt fönster öppnas)

Valberedningens förslag (kommer inom kort)

Stadgar för ArkivCentrum Örebro län (nytt fönster öppnas)


ArkivCentrum under uppackning!


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen Nastagatan 11. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas.

Uppackningen kommer att ta tid och vi har hittills valt att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 kommer vi dock att börja ta emot förbokade forskar- och studiebesök – allt i mån av tid. Och i april kommer vi också att börja ta emot nya arkivleveranser. Kom dock ihåg att alla besök och leveranser måste bokas i förväg.

Följ gärna också uppackningsarbetet på ArkivCentrums Facebooksida (nytt fönster öppnas).

Aktstycket

Aktstycket nr 95

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 95 är det senaste numret och utkom i december 2018 och innehåller bland annat artiklar om Domusvaruhuset i Örebro som invigdes den 9 april 1964, vad som fanns i herrgårdsträdgården i Ölsboda i början av 1800-talet och Arkivens dagfirandet i år.

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 95

Aktstycket

Aktstycket nr 95

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 95 är det senaste numret och utkom i december 2018 och innehåller bland annat artiklar om Domusvaruhuset i Örebro som invigdes den 9 april 1964, vad som fanns i herrgårdsträdgården i Ölsboda i början av 1800-talet och Arkivens dagfirandet i år.

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 95