Öppetider

Tisdagar 9.00–12.00

Onsdagar 13.00–16.00

Torsdagar 13.00–16.00

(kontakta ArkivCentrum
för besök vid andra tider)

Avvikande öppettider:

Under sommarveckorna 26 till och med 33 tas bara förbokade besök emot.

Kalender

2022-09-20 kl 10:00

Studiebesök från Eon:s seniorklubb.

2022-10-05 kl 18:00

Studiebesök från Sällskapet Gamla Örebro.

2022-10-26 kl 14:00

Studiebesök från Reumatikerföreningen i Örebro.

2022-11-12 kl 11:00

Arkivens dag. Öppet hus, föreläsning och utställningar.

2022-11-15 kl 18:30

Lisbeth Axelsson föreläser om Laxåkonstnären Bror Anders Wikström.

2022-12-08 kl 18:30

Erica Ek föreläser om stadsdelarnas namn i Örebro.

Aktuellt

upplagd: 2022-07-14 kl 14:17

ArkivCentrums årsmöte 2022

ArkivCentrums årsmöte i Kulturhuset Sjöängen, Askersund den 26 april 2022.


Den 26 april 2022 höll ArkivCentrum Örebro län sitt årsmöte i Kulturhuset Sjöängen, Askersund. Ett drygt femtiotal åhörare fick vid ankomsten lyssna till Scandinavian Strings, dvs Askersunds Kulturskolas fiolelever. Därefter hölls själva årsmötet i den imponerande Stora salongen, varifrån man har en mäktig utsikt mot Stjernsunds slott på andra sidan Alsen. Årsmötesklubban hölls vant av kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker. Några förändringar av styrelsen hade inte föreslagets av valberedningen och årsmötet omvalde enligt förslaget de styrelsemedlemmar vars mandattid upphörde i år. Efter årsmötet blev det fika med landgång. Därefter blev det guidning runt i det vackra kulturhuset.


Årsmöteshandlingar: (pdf-filer som öppnas i nytt fönster) 
Årsmöteskallelsen
Dagordning till årsmötet
  
Verksamhetsberättelsen för 2021

Resultaträkning 2021 och budget 2022 
Balansräkning 2021
Revisionsberättelse för 2021
Verksamhetsplan 2022–2023
Valberedningens förslag 2022
 

 


Invigningen av ArkivCentrum den 13 november 2021

ArkivCentrum är återinvigt!


Under Arkivens dag den 13 november 2021 passade vi på att formellt inviga våra nya lokaler på Nastagatan 11 F i Örebro. Själva invigningen förrättades av Maud Almström Blom (1:e arkivarie och samordnare för enskilda arkiv, Riksarkivet) med hjälp av en gammal ordförandeklubba som vid klubbandet kunde förklara de nya lokalerna för invigda! Från och med nu har vi också åter börjat med fasta öppettider under tisdagar, onsdagar och torsdagar. Varmt välkomna att besöka oss! 


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen på Nastagatan. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas. Uppackningen av ett helt arkiv har tagit tid och till en början tvingades vi att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 började vi ta emot förbokade forskarbesök. På grund av den pågående pandemin fortsatte vi sedan med detta förfarande för att säkerställa att så få personer som möjligt vistas samtidigt i våra lokaler.

 

ArkivCentrums lokaler p Nastagatan 11 i rebro


ArkivCentrum skriver under Deklarationen för en stark demokrati


Efter beslut på ArkivCentrums årsmöte tidigare i veckan skrev ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson i dag den 23 april 2021 under Deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i dess arbete att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin och att uppmuntra fler att ta tydlig ställning för att stärka demokratin. De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Med undertecknandet följer krav på åtaganden för att stärka demokratin.

Vi ser idag ett flertal hot mot demokratin, säger ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson. I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga. Vi märker att samtalsklimatet hårdnar och att antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

 

Arkiven är en av samhällets bärande strukturer. Arkivet är vårt gemensamma minne, en garant för att vi inte glömmer. De är oumbärliga i tider där falska nyheter och historielöshet breder ut sig, säger ArkivCentrums chef Elinor Magnérus.

Mer om deklarationen finns att läsa på webbplatsen för Kommittén Demokratin 100 år.
Där finns också nedanstående film som kortfattat förklarar syftet med deklarationen.

 


(Klicka på bilden för att öppna
filmen i ett nytt fönster!)

Aktstycket

Aktstycket nr 106

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 106 är det senaste numret och utkom i juni 2022 och innehåller en längre artikel om rödfärgens historia och dess starka koppling till Närke och Örebro län. Dessutom innehåller den bland annat en artikel om konstnären Axel Linus altartavla som var ämnad för Norrbyås kyrka men som aldrig kom att hamna i kyrkan.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 106

Aktstycket

Aktstycket nr 106

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 106 är det senaste numret och utkom i juni 2022 och innehåller en längre artikel om rödfärgens historia och dess starka koppling till Närke och Örebro län. Dessutom innehåller den bland annat en artikel om konstnären Axel Linus altartavla som var ämnad för Norrbyås kyrka men som aldrig kom att hamna i kyrkan.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 106