Öppetider

På grund av den pågående pandemin tar vi endast emot förbokade besök och leveranser.

Kalender

2021-04-20 kl 18:30

ArkivCentrum håller digitalt årsmöte.

Aktuellt

upplagd: 2021-04-09 kl 16:57

ArkivCentrum kallar till årsmöte!


Den 20 april 2021 kl 18:30 kommer ArkivCentrum Örebro län att hålla sitt årsmöte. Även detta år blir det ett digitalt möte. Denna gång kommer mötet att hållas via webbmötestjänsten Zoom. Mötesordförande kommer regionrådet Torbjörn Ahlin att vara.

Sverige firar i år 100 år med allmän och lika rösträtt varför ArkivCentrum har valt Demokrati som ett tema för årets årsmöte. Föreläsare med detta tema är biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar, som är mångårig forskare i demokratifrågor.  


Verksamhetsberättelsen och de övriga årsmöteshandlingarna kommer inom kort att finnas tillgängliga här på webbplatsen.
Årsmöteskallelsen (pdf-fil som öppnas i nytt fönster) 
Verksamhetsberättelse för 2020 (pdf-fil som öppnas i nytt fönster) 

Ombuden ska anmäla sig senast den 15 april till info@arkivcentrum.se  

 


Kollage av bilder frn ArkivCentrums magasin

ArkivCentrum i nya lokaler!


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen Nastagatan 11. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas.

Uppackningen av ett helt arkiv tar tid och till en början tvingades vi att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 började vi dock ta emot förbokade forskarbesök. På grund av den pågående pandemin har vi sedan fortsatt med detta förfarande för att säkerställa att så få personer som möjligt vistas samtidigt i våra lokaler. Kom alltså ihåg att alla besök och leveranser måste bokas i förväg!

Följ gärna också uppackningsarbetet på ArkivCentrums Facebooksida (nytt fönster öppnas).

 

ArkivCentrums lokaler p Nastagatan 11 i rebro


Arkivens dag lördagen den 14 november 2020


ArkivCentrum uppmärksammade 2020 års Arkivens dag med ett digitalt firande. Under dagen släppte vi filmer i våra digitala kanaler under temat »Svart på vitt« i vilka vi berättar vald delar ur Örebro läns intressanta historia som återfinns i våra arkiv. Vi anordnade även en digital tipspromenad och det går fortfarande bra att testa kunskaperna! Svaren hittar du i ArkivCentrums mångåriga utgivning av tidningen Aktstycket.

 

Gå direkt till vår YouTube-kanal (nytt fönster öppnas).

 

Här hittar du den digitala tipspromenaden (nytt fönster öppnas).

Aktstycket

Aktstycket nr 100

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 100 är det senaste numret och utkom i december 2020 och innehåller bland annat artiklar om gamla receptböcker där vi bland annat får receptet på Östgötaglögg, Kärrgruvan i Lekebergslagen där många gruvpigor arbetade vid 1700-talets mitt och den döve skrinnaren Mauritz Sternhammar.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 100

Aktstycket

Aktstycket nr 100

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

 

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

 

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

 

Nummer 100 är det senaste numret och utkom i december 2020 och innehåller bland annat artiklar om gamla receptböcker där vi bland annat får receptet på Östgötaglögg, Kärrgruvan i Lekebergslagen där många gruvpigor arbetade vid 1700-talets mitt och den döve skrinnaren Mauritz Sternhammar.
 

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

Aktstycket nr 100