Lärarrummet

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet

Länktips

Vem är hesa Fredrik?

Bygg din egen krislåda!

»Lili Marlene« med
Marlene Dietrich

Text till »Lili Marlene«

»Min soldat« med
Ulla Billquist

»The Great Dictator«
med Charlie Chaplin

»Das Boot«
– film från 1981

»Vittnesbördet«
– journalfilm om Vita bussarna från 1945

»En lektion i beredskap«
– journalfilm från 1940

Migrationsverket om ensamkommande barn

Migrationsverket om ensamkommande barn och ungdomar

Skannade dokument

Örebro Pappersbruk
– brev 1 (1934-12-22)

Örebro Pappersbruk
– brev 2 (1935-01-11)

Örebro Pappersbruk
– brev 3 (1935-02-05)

Örebro Pappersbruk
– brev 4 (1935-12-23)

Hur vi tog emot de finska barnen på Anglais

Metallindustriarbetare-förbundets cirkel 27/1945

Hemskydd vid
händelse av krig

Bakning 1943

Gode råd for lagring
av poteter

Tidningen Neptune

Brev fra Amerika 1943

Ransoneringskuponger

Ransoneringskalender

Som fallna från skyn 1943

Fingeravtryck 1944

 


Sverige under andra världskriget

Allvarstid

Välkommen till ett tema om hur det var i Sverige under andra världskriget. Även om vi i Sverige aldrig blev indragna i kriget så som våra grannländer blev så påverkades vi ändå. Här hittar du olika handlingar från tiden som kan avslöja något om hur livet påverkades och ett par nedslag kring vad som hände i Örebro.