Lärarrummet

Historik och bakgrund

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet

Gymnasiet
– Körkortsfrågan

Länktips

Teckenspråkets historia från Skolverket

Historisk statistik för sjukvården 1868

Dövhistoriska sällskapets webbplats

Handikapphistoriska föreningens webbplats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

Skannade dokument

Berättelse om avgångna elever vid Örebro läns dövstumskola 1885

Manilla dövstumskolas redogörelse 1899–1900

Manilla dövstumskolas redogörelse 1929–1930

Gävle dövstumskolas redogörelse 1899–1900

Gävle dövstumskolas redogörelse 1929–1930

Växjö dövstumskolas redogörelse 1899–1900

Växjö dövstumskolas redogörelse 1929–1930

Sven och Lisa 1933

Åskådningssamtal för dövstumskolan 1946

Solhultsbarnen 1951

Körkortsfrågan

Dövstumma får ej föra motorcyklar – 1927

Dövstumma och motorcyklar – 1927

De dövstummas motorklubb – 1928

Historien om ett
körkort – 1933

Ur notisboken – 1933

Dövstumma och motorcyklar – 1934

Dövstumma och motorförordningen – 1934

Körkortsfrågan – 1938

Körkort för döva – 1946

Motorspalten – 1957

Skomakarbild

Ur de dövhistoriska samlingarna har vi tagit fram handlingar som kan säga något om hur de döva hade det i skolan omkring 1900-talets början och några årtionden framåt. Med hjälp av handlingarna kan du få en inblick i vilka sjukdomar som var vanliga bland barnen på internatskolorna, hur dåtidens samhälle speglades i läromedlen och vilka yrken som ansågs vara lämpliga för döva. Se också dövas kamp för rätten till körkort i en serie artiklar hämtade ur Dövas tidning.