Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:
torsdagen 6 april
onsdagen 17 maj
torsdagen 18 maj
tisdagen 6 juni

Kalender

2023-04-04 kl 13:30

Studiebesök från Odd Fellows seniorer (Örebro).

2023-04-11 kl 13:15

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-04-17 kl 18:30

Åke Granberg föreläser: "Bergsmannen - en speciell företagare."

2023-04-19 kl 15:30

Studiebesök av teckenspråkselever från Örebro kommun.

2023-04-20 kl 18:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-04-24 kl 13:30

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

2023-04-26 kl 18:30

Föreningen ArkivCentrum Örebro län håller årsmöte.

2023-04-27 kl 18:30

Margareta Damm föreläser om Greta Adrian och Örebrogymnastiken.

ArkivCentrums styrelseledamöter


Torgny Larsson, ordf%uFFFDrande

Torgny Larsson (ordförande)
Pappers avd 52
Ur-örebroare. Uppvuxen på landet vid sjön Lången. Nu boende vid gamla Kartongbruket. Gift med Eva och en vuxen son Love. Har bakgrund som pappersbruksarbetare och har mångåriga uppdrag i facket och politiken både lokalt, regionalt och nationellt. Ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund 2011. Nu ledamot i det relativt nybildade Svenska Arkivförbundet. Ledamot i tidskriften ARKIVs styrelse. Sedan 2019 ordförande i ArkivCentrum. Var sakkunnig i Arkivutredningen. Ordförande i Regionfullmäktige sedan 2014. Engagerad i Nordenfrågor, orientering och gillar att baka matbröd.Lise-Lott Alm
Lise-Lott Alm
Svensk Handel Örebro KöpmänAnders Bro
Anders Bro
Region Örebro län
Jag är gift med Pia och har två vuxna döttrar. Bor i Örebro men det mesta av min fritid tillbringar jag på en fäbodvall i skogarna i Malung där min fru har sina rötter. Det blir mycket hjortronplockning och jag älskar att hugga i skogen. För att upprätthålla mina västgötska rötter är jag medlem i Föreningen för Västgötalitteratur och äter ofta grynkorv. Jag är doktor i statsvetenskap och anställd av Region Örebro län för att regionalt, nationellt och internationellt stötta framväxten av sociala företag. Jag är medlem i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande.

Marie Danielsen
Marie Danielsen
Enskild medlem
Bibliotekarie och fil. kand. i historia och litteraturvetenskap.

Jimmy Engren
Jimmy Engren
Örebro universitet
Historiker, norrbottning i förskingringen och hemmahörande på Lillån i Örebro sedan 2014. Har bott i USA, på Nya Zeeland och på olika platser i Sverige innan familjen slog ner bopålarna i Närke. Gift med Maria och har fem barn. Har bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia. Disputerade på en avhandling i historia vid Växjö universitet 2007. Universitetslektor sedan 2012; först vid Luleå tekniska universitet och sedan vid Örebro universitet. Min forskning har framförallt behandlat migrationshistoria och arbetslivshistoria. Utöver arbete i skolan och på universitet har jag också haft anställningar vid museer och arkiv och har deltagit i produktionen av ett par utställningar samt i ett dokumentationsprojekt. Är just nu enhetschef för humaniora vid Örebro universitet. Ledamot i arkivcentrums styrelse sedan 2016.

Maria Haglund
Maria Haglund
Föreningen Norden Örebro
Maria Haglund, representerar i styrelsen Föreningen Norden. Till vardags kommunalråd för moderaterna med fokus på utbildningsfrågor. Är engagerad i Örebro Simallians och gillar att simma och springa sig trött. Bor på väster och har ett fritidshus i Åsbro som nyttjas året om. Matte till två katter och glad bonusmormor till tre flickor.

Egon Harfeldt
Egon Harfeldt (kassör)
Pro Kultur
Född och uppvuxen i Kumlaby på landet utanför Kumla 1949. Bor sedan 1984 i Örebro, först i Gamla Hjärsta och numera i Mellringe. Gift med Eva-Lena, har två döttrar och tre barnbarn. Har jobbat inom bankvärlden i lite över 40 år. Jag har haft en hel del styrelseuppdrag inom såväl företags- som föreningsvärlden. Bl a i ArkivCentrum i dryga 20 år och t ex 20 år i Örebro Läns Fotbollförbund. Har numera bara några få uppdrag kvar varav ArkivCentrum och ÖVA AB är två. Är idrottsintresserad och gillar musik och film samt att resa. Gillar också att laga mat och förstås att umgås i familjen och med vänner.

G%uFFFDran Janzon
Göran Janzon
Evangeliska Frikyrkan
Uppväxt i Västerås och Stockholm. Boende i Stora Mellösa sedan 1976. Gift med Irma, tre vuxna barn. Studerat teologi i Frankrike och senare i Uppsala (teol dr i missionsvetenskap). Från 1970 växelvis engagerad i teologisk utbildning i Centralafrika och i Örebro (Örebro missionsskola/Örebro Teologiska Högskola) som lärare och tidvis rektor. Under de senaste dryga tio åren ansvarig för arkivering inom Evangeliska Frikyrkan. Med i ArkivCentrums styrelse sedan 2009. Gillar att läsa och syssla med sin boksamling.

Inger Lindquist
Inger Lindquist
Örebro flygklubb
Örebroare som är styrelseledamot sedan 2011. Företräder numera Örebro Flygklubb. Jag har en yrkesbakgrund som ekonom/controller i vitt skilda branscher, t ex stora internationella koncerner inom tillverkningsindustrin och från Sveriges sydligaste gruva. Jag har också arbetat med fastighetsförvaltning, med EU:s strukturfonder på Tillväxtverket och som administrativ chef på Handelskammaren Mälardalen. Jag hann dessutom med en period inom kultursektorn på Örebro Teater. Flera av mina arbetsgivare har lämnat sina arkiv till ArkivCentrum, så jag fick kontakt med arkivet från det hållet från början. Min nyvunna fritid som pensionär tillbringar jag gärna på min kolonilott, Friskis & Svettis eller på flygklubben. Jag lever själv, har två vuxna barn och tre barnbarn som jag gärna delar min tid med.

Hans Lundell
Hans Lundell
enskild ledamot
Född och uppvuxen i Nora. Bor sedan drygt 40 år i Karlskoga. Arbetade där först som bibliotekarie - och under ett knappt år som arkivarie - samt under 25 år som förvaltningschef i olika förvaltningar med ansvar för kultur och fritid, miljö och bygg samt kommunledning. Numera pensionerad. Gift och tre vuxna barn (varav en arbetar som arkivarie!) Mitt historieintresse återspeglas bl a i universitetsstudierna; att mitt första arbete som bibliotekarie var på Folkrörelsernas arkiv i Örebro län; övergripande ansvar för Folkrörelsernas arkiv i Karlskoga och kommunarkivet där; styrelseledamot i Folkrörelsernas arkiv i Örebro län/ArkivCentrum Örebro län under 25 år.

Magnus Persson
Magnus Persson (vice ordförande)
Örebro södra Rotarklubb
Uppväxt i den skånska myllan. Började med ett nu utdött yrke - postkassör. Därefter universitet i Lund och nationalekonomi. 20 år i Stockholm i fackföreningar, departement och myndigheter. Sedan 2000 ledamot i olika statliga myndighetsstyrelser, bland annat i Trafikverkets styrelse, de senaste åren som ordförande. Till Örebro 2003 för att bygga upp Regionförbundet och vara dess chef från start till sammanslagningen med Landstinget till Region Örebro län 2015. Under sex år senior rådgivare till regiondirektören med uppdrag som Målbild för Hälso- och sjukvården, storregionfrågan, omvärldsanalys och mycket annat. Från 1/1 2021 friherre. Gift med Maria sedan 29 år (plywood - många lager hållbart hopfogade och svåra att ta isär), tre utflugna barn. Tidigt historie- och arkivintresserad, skrev gymnasiearbete om Markaryds arbetarekommuns historia. Som chef för regionförbundet var de viktigt att känna de olika delarna i länet. Har byggt ett eget bibliotek med Örebromania. Nu aktiv i Stadranejdens byalag där mitt torp i synnerhet och bygden i allmänhet för mig till ArkivCentrums forskarsal.

Gunilla Pihlblad
Gunilla Pihlblad
Convenience Stores Sweden
Jag representerar min arbetsgivare, Convenience Stores Sweden, en branschorganisation som funnits sedan 1920-talet. Det började med tobakshandlare, kioskägare och korvhandlare vilka så småningom organiserades inom samma ”skrå”. Tidigare fanns branschorganisationens kansli i Örebro län och därför förvaras nu materialet på ArkivCentrum. Utöver detta är jag engagerad i flera olika lokala kultursammanhang; Lekebergs Revysällskap, Amatörteatersamverkan Örebro län samt att jag är ersättare i den regionala kulturnämnden.

Conny Sandberg

Conny Sandberg
Örebro läns hembygdsförbund
Min äldsta kända släkting kom från Belgien som kolare på 1600-talet till Snavlunda. Den trakten har sedan dess varit min hembygd. Bor nu i Örebro sedan en son övertagit släktstället. Dagledig sedan 2012 och har dessförinnan jobbat både i statlig myndighet och bank. Styrelseledamot i ArkivCentrum sedan 2003 (Folkrörelsearkivet). Ordförande i Lokalhistoriska sällskapet, v ordförande i Sveriges Hembygdsförbund, ledamot i Örebro läns Hembygdsförbund och Länsmuseernas samarbetsråd. Värnar kulturarvet och tar gärna en biltur till någon bilträff, när vädret så tillåter, i min Alfa Romeo.

Ingemar Söderström
Strängnäs Stiftshistoriska sällskap

Elinor Magn%uFFFDrus

Elinor Magnérus
adjungerad sekreterare


Revisorer
Ulf Marcusson
Region Örebro chefsförenings seniorgrupp

Anders Olsson
Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län

Revisorsersättare
Anders Nordström
Örebro teater

Jan Klingberg
Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län


Foto: Emma Ode, ArkivCentrum Örebro län