Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-10-16 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer: "Makten över monumenten."

2023-10-17 kl 17:00

Studiebesök från Örebro Köpmäns seniorer.

2023-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Karin Tegenborg Falkdalen: "Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida."

2023-10-23 kl 14:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-11-06 kl 18:30

Föreläsning med Håkan Henriksson: "Pest och kolera."

2023-11-11 kl 11:00

Arkivens dag med föreläsning och utställningar. Tema: Färg och form.

2023-11-11 kl 13:00

Lina Odell föreläser: "Arkiv och samlingar - en källa till inspiration."

2023-11-13 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2023-11-13 kl 18:30

Föreläsning med Cecilia Beckmann: "Alfred Nobel och Ragnar Sohlman."

2023-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

Arkivens dag

ArkivCentrum Örebro län har samordningsroll i Örebro län för Arkivens dag.


Arkivens dag firas varje år i hela Sverige den andra lördagen i november och arrangerades för första gången 1998 och 35 000 besökare kunde räknas in vid de 350 arkivinstitutioner som höll öppet.

Arkivens dag ökade insikten inom sektorn om vikten av att arbeta mer utåtriktat och behovet av en aktiv förmedling av arkivmaterial för att fånga allmänhetens intresse. Den ledningsgrupp som arbetat med Arkivens dag fortsatte sitt arbete och breddade sin inriktning genom att bilda ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet”, förkortat SASS, där Arkivens dag nu ingår som en del.

1999 återkom Arkivens dag nu med ett tema och har sedan dess arrangerats med ett tema varje år. Många teman har tolkats brett men speglar också mångfalden och det rika innehåll som finns i våra arkiv. Arkivens dag har väckt ett positivt gensvar bland besökare som upptäckt arkivens rika och spännande innehåll. Arkivens dag har blivit en god tradition som kommit för att stanna.

Inspirerad av de svenska framgångarna arrangerade även arkiven i Danmark Arkivens dag 1999. Flera nordiska länder anslöt sig efter hand och från 2002 medverkar samtliga nordiska länder den andra lördagen i november. Med några års mellanrum arrangeras dagen med ett gemensamt nordiskt tema.

Från arkivensdag.nu


Välkommen till Arkivens dag den 11 november 2023

Färg och form

2023 är året då arkiven visar sig från sin mest färgstarka sida med temat “Färg och form.” På ArkivCentrum Örebro län kommer vi att fira tillsammans med Örebro läns slöjdförening som fyller 140 år. Välkommen!