Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-10-16 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer: "Makten över monumenten."

2023-10-17 kl 17:00

Studiebesök från Örebro Köpmäns seniorer.

2023-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Karin Tegenborg Falkdalen: "Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida."

2023-10-23 kl 14:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-11-06 kl 18:30

Föreläsning med Håkan Henriksson: "Pest och kolera."

2023-11-11 kl 11:00

Arkivens dag med föreläsning och utställningar. Tema: Färg och form.

2023-11-11 kl 13:00

Lina Odell föreläser: "Arkiv och samlingar - en källa till inspiration."

2023-11-13 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2023-11-13 kl 18:30

Föreläsning med Cecilia Beckmann: "Alfred Nobel och Ragnar Sohlman."

2023-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

Minnen från Laxå Bruk

Laxå järnbruk ägde 30 000 tunnland jord (= 30 000 fotbollsplaner) och 34 torp och gårdar. Familjer som hyrde torpen för att bo i måste betala genom att göra dagsverken/arbeta åt brukspatron. De arbetade i skogen och kolmilor under höst och vinter och transporterade kol och malm till masugnen. De arbetade i jordbruket på sommaren.

Albert Johansson föddes 1867 och växte upp i Axelby. I en minnesberättelse berättar han om hur livet var för en vanlig familj i närheten av Laxå bruk. Albert hade flera syskon. Som vuxen arbetade han dels i skogen, dels med dagsverken åt bruket. Han berättar om arbetet, lönerna, sjukvården och skillnader mellan mäns och kvinnors villkor. Läs Alberts berättelse och fundera över hur livet har förändrats sedan hans tid.

Minnesberättelse från Albert Johansson

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.