Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00
(vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Kalender

2022-12-08 kl 18:30

Erica Ek föreläser om stadsdelarnas namn i Örebro.

2023-01-25 kl 18:30

Kristian Gerner föreläser: Ukraina, Ryssland och kriget: historia som blodigt allvar.

2023-01-30 kl 18:30

Kent Andersson föreläser: "Allt är guld som glimmar."

2023-02-07 kl 10:00

Studiebesök från SPF Örebro City.

2023-02-20 kl 18:30

Maria Sundström föreläser: "Risberga - ett av medeltidens cistercienserkloster."

2023-02-21 kl 19:00

Studiebesök från Askersunds släktforskarklubb.

2023-03-06 kl 18:30

Fredrik Larsson föreläser: "Arkeologiska undersökningar intill E18."

2023-03-22 kl 18:30

Patrick Jonsson föreläser om hälsans mysterier.

2023-04-17 kl 18:30

Åke Granberg föreläser: "Bergsmannen - en speciell företagare."

Sonen Victor Muhr och marknaden 1826

Carl Victor Muhr, föddes 1822. Hans föräldrar var skilda och bodde på olika håll. Victors pappa var Carl Adolf Muhr som var bruksförvaltare vid Laxå järnbruk. Mamma Hedvig Christina Ringström hade tidigare varit hushållerska hos Muhr, men flyttade till Örebro, där Victor föddes 1822. Pappa Carl bodde kvar i Laxå med Victors äldre systrar Sidonie, född 1818 och Jaqueline, född 1820.

Det finns en inventarielista för barnkammaren 1826 i förvaltarbostaden på Åtorp i Laxå. Där står flickornas alla särkar = underklänningar, klänningar, förkläden, strumpor och skor uppskrivna, men inte Victors kläder eftersom han bodde hos sin mamma i Örebro. År 1826 var Victor 4 år och troligen klädd i kortare kolt och byxor.

Victors far, bruksförvaltaren Carl Adolf Muhr åkte några gånger per år från Laxå in till Örebro för att gå på marknad och köpa hem saker som behövdes i det stora hushållet på Åtorp. Det var vanligt att man förutom de nödvändiga varorna, även köpte marknadsgåvor till familj och tjänstefolk hemma på gården. I september 1826 åkte C A Muhr till marknad i Örebro. Den här gången köpte han pepparkaka och leksak till lille Victor som då var 4 år. Men Victor fick också en ABC-bok och en katekes för hans pappa tyckte att kunskap var viktigt. Katekesen var en viktig lärobok i kristendomskunskap, som alla barnen måste kunna nästan utantill.

Historik: Victor Muhr och marknaden 1826

Den digitaliserade arkivhandlingen: Victors marknadsgåvor från pappa Muhr 1826

Victor och skolan

Redan när Victor var 4 år hade han fått en ABC-bok och katekes av sin pappa. Katekesen var viktig en bok i kristendomskunskap, som alla barn måste känna till på 1800-talet.

Victor bodde i Örebro hos sin mamma Hedvig under skolterminerna. Till jul och sommarlov for han till Laxå och besökte systrarna och sin pappa Carl Adolf Muhr.

År 1830 skrevs Victor in i Karolinska skolan i Örebro. Victor skrev brev hem till sin pappa under skoltiden och bad om saker han behövde. Det kunde vara att han hade slitit ut tyget på sina byxor och behövde be sin pappa, att få en bit vadmalstyg för att kunna få byxorna lagade.

År 1839 tog Victor examen med goda betyg.

Systrarna Muhrs skola i hemmet

Victors systrar, Sidonie (född 1818) och Jaqueline (född 1822) fick inte gå i skola i Örebro. De undervisades hemma på Åtorp där de fick lära sig läsa, skriva, räkna samt franska språket, historia och geografi, samt musik, dans och syslöjd. Det finns ett arbets-schema från 1830 med tider indelade i olika ämnen som de måste följa. På 1800-talet fostrades flickor till att ha ansvar för hushållet. Pojkar förväntades utbilda sig till ett yrke och försörja en familj och hushållet.

Historik: Victor Muhr och skolan

Den digitaliserade arkivhandlingen: Victor Muhrs brev till sin pappa, april 1833

Den transkriberade arkivhandlingen: Victor Muhrs brev till sin pappa, april 1833

Den digitaliserade arkivhandlingen: Victor Muhrs boklista 1833

Den digitaliserade arkivhandlingen: Victor Muhrs brev till sin pappa, november 1834

Den transkriberade arkivhandlingen: Victor Muhrs brev till sin pappa, november 1834

Den digitaliserade arkivhandlingen: Systrarna Muhrs arbetsschema 1830

Den transkriberade arkivhandlingen: Systrarna Muhrs arbetsschema 1830