Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-10-16 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer: "Makten över monumenten."

2023-10-17 kl 17:00

Studiebesök från Örebro Köpmäns seniorer.

2023-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Karin Tegenborg Falkdalen: "Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida."

2023-10-23 kl 14:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-11-06 kl 18:30

Föreläsning med Håkan Henriksson: "Pest och kolera."

2023-11-11 kl 11:00

Arkivens dag med föreläsning och utställningar. Tema: Färg och form.

2023-11-11 kl 13:00

Lina Odell föreläser: "Arkiv och samlingar - en källa till inspiration."

2023-11-13 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2023-11-13 kl 18:30

Föreläsning med Cecilia Beckmann: "Alfred Nobel och Ragnar Sohlman."

2023-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

Den viktiga skogen

Sverige har kunnat bli ett rikt land, bland annat på grund av möjligheten till metallproduktion. Vi har haft tillgång till silver, koppar- och järnmalm och kunskap om hur vi kan göra föremål av detta. Detta arbete har skett vid gruvor och bruk.

Allt detta arbete var helt beroende av skogens resurser. I skogen betade djuren. Det behövdes timmer till byggnadsmaterial och bränsle i olika former, som ved och kol. Även energi från vattenkraft behövdes.

Att framställa kol i kolmilor har varit väldigt viktigt i Sveriges historia. Det krävdes enorma mängder kol för att elda i de masugnar där metallprodukter tillverkades. Det är därför det finns så mycket lämningar efter kolmilor i skog och mark.

Det tog lång tid att framställa kol i kolmilor och man var tvungen att övervaka milan hela tiden så att den inte brann upp. För att lättare kunna titta till milorna byggdes kolarkojor i närheten. I kolarkojorna bodde kolarna, de som arbetade med milan, under kolningstiden. Att vara kolare var ofta ett ensamt och farligt arbete som skedde ute i skogen under den mörka hösten. I arkiven finns berättelser från människor som har arbetat som kolare och det har genom århundraden skrivits historier, dikter och sånger om livet i kolarkojan och om skogen runtomkring. Skogen var livsviktig men kunde även upplevas som mystisk och farlig.

Frågor till arkivhandlingarna

Den digitaliserade akivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter

Den transkriberade arkivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter

Minnesberättelse från Stig Hedmark

Berättelser om skogsrået från Laxå bruk

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.

Litteraturbankens sida om författaren Dan Andersson