Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00
(vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Kalender

2022-12-08 kl 18:30

Erica Ek föreläser om stadsdelarnas namn i Örebro.

2023-01-25 kl 18:30

Kristian Gerner föreläser: Ukraina, Ryssland och kriget: historia som blodigt allvar.

2023-01-30 kl 18:30

Kent Andersson föreläser: "Allt är guld som glimmar."

2023-02-07 kl 10:00

Studiebesök från SPF Örebro City.

2023-02-20 kl 18:30

Maria Sundström föreläser: "Risberga - ett av medeltidens cistercienserkloster."

2023-02-21 kl 19:00

Studiebesök från Askersunds släktforskarklubb.

2023-03-06 kl 18:30

Fredrik Larsson föreläser: "Arkeologiska undersökningar intill E18."

2023-03-22 kl 18:30

Patrick Jonsson föreläser om hälsans mysterier.

2023-04-17 kl 18:30

Åke Granberg föreläser: "Bergsmannen - en speciell företagare."

Den viktiga skogen

Sverige har kunnat bli ett rikt land, bland annat på grund av möjligheten till metallproduktion. Vi har haft tillgång till silver, koppar- och järnmalm och kunskap om hur vi kan göra föremål av detta. Detta arbete har skett vid gruvor och bruk.

Allt detta arbete var helt beroende av skogens resurser. I skogen betade djuren. Det behövdes timmer till byggnadsmaterial och bränsle i olika former, som ved och kol. Även energi från vattenkraft behövdes.

Att framställa kol i kolmilor har varit väldigt viktigt i Sveriges historia. Det krävdes enorma mängder kol för att elda i de masugnar där metallprodukter tillverkades. Det är därför det finns så mycket lämningar efter kolmilor i skog och mark.

Det tog lång tid att framställa kol i kolmilor och man var tvungen att övervaka milan hela tiden så att den inte brann upp. För att lättare kunna titta till milorna byggdes kolarkojor i närheten. I kolarkojorna bodde kolarna, de som arbetade med milan, under kolningstiden. Att vara kolare var ofta ett ensamt och farligt arbete som skedde ute i skogen under den mörka hösten. I arkiven finns berättelser från människor som har arbetat som kolare och det har genom århundraden skrivits historier, dikter och sånger om livet i kolarkojan och om skogen runtomkring. Skogen var livsviktig men kunde även upplevas som mystisk och farlig.

Frågor till arkivhandlingarna

Den digitaliserade akivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter

Den transkriberade arkivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter

Minnesberättelse från Stig Hedmark

Berättelser om skogsrået från Laxå bruk

Litteraturbankens sida om författaren Dan Andersson