Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-10-16 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer: "Makten över monumenten."

2023-10-17 kl 17:00

Studiebesök från Örebro Köpmäns seniorer.

2023-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Karin Tegenborg Falkdalen: "Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida."

2023-10-23 kl 14:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-11-06 kl 18:30

Föreläsning med Håkan Henriksson: "Pest och kolera."

2023-11-11 kl 11:00

Arkivens dag med föreläsning och utställningar. Tema: Färg och form.

2023-11-11 kl 13:00

Lina Odell föreläser: "Arkiv och samlingar - en källa till inspiration."

2023-11-13 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2023-11-13 kl 18:30

Föreläsning med Cecilia Beckmann: "Alfred Nobel och Ragnar Sohlman."

2023-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

Barnen på bruket

Det levde många barn i torpen runt bruket. Inte mycket finns skrivet om dem och därför är det svårt att veta hur just deras vardag såg ut.

Barnen fick tidigt delta i de vuxnas dagsverksarbeten. I många familjer hade man ofta inget annat val. Barnens arbete behövdes som bidrag till försörjningen. De arbetade med sina föräldrar vid kolmilan, gruvan och i jordbruket.

Skolgången varade inte så länge. Barnen gick i skola endast några månader om året i upp till 12-13 års åldern. Då ansågs man som vuxen och skulle arbeta och försörja sig. År 1842 blev folkskolan obligatorisk, vilket innebar att det skulle finnas en skola i varje församling. Men först 1882 var alla barn tvungna att gå i skolan.

Så småningom, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom lagar som begränsade barns arbete. Idag kan barn i Sverige få tillgång till en bättre utbildning och möjligheter att själva välja vägar ut i arbetslivet.

Läs om barnen på bruket i handlingarna:

Historik

Den digitaliserade arkivhandlingen: Dagkarlskontrakt 1857

Den transkriberade arkivhandlingen: Dagkarlskontrakt 1857

Den digitaliserade arkivhandlingen: Utdrag ur anteckning om en gosses lön

Nyckel, hjälp om myntvärde och vikter

Frågor till arkivhandlingarna.

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.