Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-10-16 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer: "Makten över monumenten."

2023-10-17 kl 17:00

Studiebesök från Örebro Köpmäns seniorer.

2023-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Karin Tegenborg Falkdalen: "Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida."

2023-10-23 kl 14:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-11-06 kl 18:30

Föreläsning med Håkan Henriksson: "Pest och kolera."

2023-11-11 kl 11:00

Arkivens dag med föreläsning och utställningar. Tema: Färg och form.

2023-11-11 kl 13:00

Lina Odell föreläser: "Arkiv och samlingar - en källa till inspiration."

2023-11-13 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2023-11-13 kl 18:30

Föreläsning med Cecilia Beckmann: "Alfred Nobel och Ragnar Sohlman."

2023-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

Aktstycket

Aktstycket nr 110

Det första numret av »Aktstycket« gavs ut i december 1995. Det var då ett enkelt medlemsblad för Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och innehållet bestod till en början huvudsakligen av information till medlemmarna, bl.a. föreningens verksamhetsberättelse. Tanken var att bladet skulle komma ut tre till fyra gånger per år.

Under 1998 samlokaliserades Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv till gemensamma lokaler på Nikolaigatan 3 i Örebro och de nya lokalerna fick namnet ArkivCentrum Örebro län. Strax efter denna flytt till gemensamma lokaler, från och med december 1998, blev tidningen ett gemensamt medlemsblad för de båda arkivföreningarna och det nya ArkivCentrum Örebro län. Det nya »Aktstycket« fick en lite annorlunda form, men framförallt blev tidningen nu inte endast ett informationsblad för medlemmarna utan också en lokalhistorisk tidning av intresse för både den specialintresserade lokalhistorikern och den stora allmänheten. Sedan dess har tidningen regelbundet utkommit med fyra nummer per år och har nu passerat hundra nummer.

Föreningen ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari 2007 genom en sammanslagning av de två arkivföreningarna. ArkivCentrum Örebro län är sedan dess också utgivare av »Aktstycket«. »Aktstycket« sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län. Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum, medlemskapet kostar endast 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få »Aktstycket« hemskickad och önskar enskilt medlemskap.


Aktstycket nr 1 Aktstycket nr 2 Aktstycket nr 3 Aktstycket nr 4 Aktstycket nr 5 Aktstycket nr 6 Aktstycket nr 7 Aktstycket nr 8 Aktstycket nr 9 Aktstycket nr 10 Aktstycket nr 11 Aktstycket nr 12 Aktstycket nr 13 Aktstycket nr 14 Aktstycket nr 15 Aktstycket nr 16 Aktstycket nr 17 Aktstycket nr 18 Aktstycket nr 19 Aktstycket nr 20 Aktstycket nr 21 Aktstycket nr 22 Aktstycket nr 23 Aktstycket nr 24 Aktstycket nr 25 Aktstycket nr 26 Aktstycket nr 27 Aktstycket nr 28 Aktstycket nr 29 Aktstycket nr 30 Aktstycket nr 31 Aktstycket nr 32 Aktstycket nr 33 Aktstycket nr 34 Aktstycket nr 35 Aktstycket nr 36 Aktstycket nr 37 Aktstycket nr 38 Aktstycket nr 39 Aktstycket nr 40 Aktstycket nr 41 Aktstycket nr 42 Aktstycket nr 43 Aktstycket nr 44 Aktstycket nr 45 Aktstycket nr 46 Aktstycket nr 47 Aktstycket nr 48 Aktstycket nr 49 Aktstycket nr 50 Aktstycket nr 51 Aktstycket nr 52 Aktstycket nr 53 Aktstycket nr 54 Aktstycket nr 55 Aktstycket nr 56 Aktstycket nr 57 Aktstycket nr 58 Aktstycket nr 59 Aktstycket nr 60 Aktstycket nr 61 Aktstycket nr 62 Aktstycket nr 63 Aktstycket nr 64 Aktstycket nr 65 Aktstycket nr 66 Aktstycket nr 67 Aktstycket nr 68 Aktstycket nr 69 Aktstycket nr 70 Aktstycket nr 71 Aktstycket nr 72 Aktstycket nr 73 Aktstycket nr 74 Aktstycket nr 75 Aktstycket nr 76 Aktstycket nr 77 Aktstycket nr 78 Aktstycket nr 79 Aktstycket nr 80 Aktstycket nr 81 Aktstycket nr 82 Aktstycket nr 83 Aktstycket nr 84 Aktstycket nr 85 Aktstycket nr 86 Aktstycket nr 87 Aktstycket nr 88 Aktstycket nr 89 Aktstycket nr 90 Aktstycket nr 91 Aktstycket nr 92 Aktstycket nr 93 Aktstycket nr 93 Aktstycket nr 95 Aktstycket nr 96 Aktstycket nr 97 Aktstycket nr 98 Aktstycket nr 99 Aktstycket nr 100 Aktstycket nr 101 Aktstycket nr 102 Aktstycket nr 103 Aktstycket nr 104 Aktstycket nr 105 Aktstycket nr 106 Aktstycket nr 107 Aktstycket nr 108 Aktstycket nr 109 Aktstycket nr 110