Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-12-07 kl 18:30

Föreläsning tsm Riseberga Rediviva: "Vad hittade man i Riseberga?"

2024-01-23 kl 18:30

Föreläsning med Jörgen Lennqvist om Hjälmaren.

2024-01-29 kl 18:30

Föreläsning med arkeologen Kent Andersson om glas.

2024-01-31 kl 10:00

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

2024-02-14 kl 18:30

Föreläsning med Milena Bergquist om krigsbarnen från Wien.

2024-02-19 kl 18:30

Föreläsning med Oscar Hellqvist om backstugor.

2024-03-14 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer om kulturvägsprojektet.

ArkivCentrums beståndskatalog

Här kan du hämta en sökbar pdf-fil över ArkivCentrums 6454 arkiv H%uFFFDr kan du h%uFFFDmta en pdf-fil med ArkivCentrums best%uFFFDndsregister [29 MB - uppdaterad 2023-05-02]. Då filen är stor är det bäst att först ladda hem filen för att därefter kunna söka i den, vilket görs bäst med Adobe Acrobat Reader (kan hämtas gratis på Adobes hemsida).

Startår och slutår syftar på arkivmaterialets tidsomfång

Bild ur best%uFFFDndskatalogen

Handlingsbokstäverna syftar på det allmänna arkivschemats huvudrubriker:


A - Protokoll och föredragningslistor
B - Utgående handlingar
C - Diarier
D - Liggare och register
E - Inkomna handlingar
F - Handlingar ordnade efter ämne (dossierer)
G - Räkenskaper
H - Statistik
J - Kartor och ritningar
K - Fotografier
L - Trycksaker och tidningsurklipp
Z - Sammanställning av upptagningar (ljud och video)
Ö - Övriga handlingar (t.ex. föremål)