Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:
torsdagen 6 april
onsdagen 17 maj
torsdagen 18 maj
tisdagen 6 juni

Kalender

2023-04-04 kl 13:30

Studiebesök från Odd Fellows seniorer (Örebro).

2023-04-11 kl 13:15

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-04-17 kl 18:30

Åke Granberg föreläser: "Bergsmannen - en speciell företagare."

2023-04-19 kl 15:30

Studiebesök av teckenspråkselever från Örebro kommun.

2023-04-20 kl 18:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-04-24 kl 13:30

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

2023-04-26 kl 18:30

Föreningen ArkivCentrum Örebro län håller årsmöte.

2023-04-27 kl 18:30

Margareta Damm föreläser om Greta Adrian och Örebrogymnastiken.

ArkivCentrums beståndskatalog

Här kan du hämta en sökbar pdf-fil över ArkivCentrums 6388 arkiv H%uFFFDr kan du h%uFFFDmta en pdf-fil med ArkivCentrums best%uFFFDndsregister [27 MB - uppdaterad 2022-06-15]. Då filen är stor är det bäst att först ladda hem filen för att därefter kunna söka i den, vilket görs bäst med Adobe Acrobat Reader (kan hämtas gratis på Adobes hemsida).

Startår och slutår syftar på arkivmaterialets tidsomfång

Bild ur best%uFFFDndskatalogen

Handlingsbokstäverna syftar på det allmänna arkivschemats huvudrubriker:


A - Protokoll och föredragningslistor
B - Utgående handlingar
C - Diarier
D - Liggare och register
E - Inkomna handlingar
F - Handlingar ordnade efter ämne (dossierer)
G - Räkenskaper
H - Statistik
J - Kartor och ritningar
K - Fotografier
L - Trycksaker och tidningsurklipp
Z - Sammanställning av upptagningar (ljud och video)
Ö - Övriga handlingar (t.ex. föremål)