Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-10-16 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer: "Makten över monumenten."

2023-10-17 kl 17:00

Studiebesök från Örebro Köpmäns seniorer.

2023-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Karin Tegenborg Falkdalen: "Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida."

2023-10-23 kl 14:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-11-06 kl 18:30

Föreläsning med Håkan Henriksson: "Pest och kolera."

2023-11-11 kl 11:00

Arkivens dag med föreläsning och utställningar. Tema: Färg och form.

2023-11-11 kl 13:00

Lina Odell föreläser: "Arkiv och samlingar - en källa till inspiration."

2023-11-13 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2023-11-13 kl 18:30

Föreläsning med Cecilia Beckmann: "Alfred Nobel och Ragnar Sohlman."

2023-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

ArkivCentrums beståndskatalog

Här kan du hämta en sökbar pdf-fil över ArkivCentrums 6454 arkiv H%uFFFDr kan du h%uFFFDmta en pdf-fil med ArkivCentrums best%uFFFDndsregister [29 MB - uppdaterad 2023-05-02]. Då filen är stor är det bäst att först ladda hem filen för att därefter kunna söka i den, vilket görs bäst med Adobe Acrobat Reader (kan hämtas gratis på Adobes hemsida).

Startår och slutår syftar på arkivmaterialets tidsomfång

Bild ur best%uFFFDndskatalogen

Handlingsbokstäverna syftar på det allmänna arkivschemats huvudrubriker:


A - Protokoll och föredragningslistor
B - Utgående handlingar
C - Diarier
D - Liggare och register
E - Inkomna handlingar
F - Handlingar ordnade efter ämne (dossierer)
G - Räkenskaper
H - Statistik
J - Kartor och ritningar
K - Fotografier
L - Trycksaker och tidningsurklipp
Z - Sammanställning av upptagningar (ljud och video)
Ö - Övriga handlingar (t.ex. föremål)