Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-10-16 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer: "Makten över monumenten."

2023-10-17 kl 17:00

Studiebesök från Örebro Köpmäns seniorer.

2023-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Karin Tegenborg Falkdalen: "Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida."

2023-10-23 kl 14:00

Studiebesök från Nora släktforskare.

2023-11-06 kl 18:30

Föreläsning med Håkan Henriksson: "Pest och kolera."

2023-11-11 kl 11:00

Arkivens dag med föreläsning och utställningar. Tema: Färg och form.

2023-11-11 kl 13:00

Lina Odell föreläser: "Arkiv och samlingar - en källa till inspiration."

2023-11-13 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2023-11-13 kl 18:30

Föreläsning med Cecilia Beckmann: "Alfred Nobel och Ragnar Sohlman."

2023-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

Föreläsningar


Måndagen den 25 september klockan 18.30
Arkeobotanikern och kvartärgeologen Jens Heimdahl från Statens historiska museer föreläser under rubriken »Trädgårdens förhistoria i Sverige.« Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Måndagen den 16 oktober klockan 18.30
Antikvarie Mia Geijer från Länsstyrelsen i Örebro föreläser under rubriken »Makten över monumenten. Vasaborgarna - från förfall till nationalmonument«. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Torsdagen den 19 oktober klockan 18.30
Författaren och historikern Karin Tegenborg Falkdalen föreläser under rubriken »Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida«. Samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Måndagen den 6 november klockan 18.30
Arkivarie Håkan Henriksson från ArkivCentrum Örebro län föreläser under rubriken »Pest och kolera - 1700- och 1800-talens stora pandemier ur ett lokalt perspektiv«. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Lördagen den 11 november klockan 13.00
Slöjdaren och textilkonstnären Lina Odell föreläser under rubriken »Arkiv och samlingar - en källa till inspiration och utveckling«. Föreläsning under Arkivens dag.

Måndagen den 13 november klockan 18.30
Kulturgeografen Cecilia Beckmann föreläser under rubriken »Alfred Nobel och Ragnar Sohlman - ett innovativt samarbete på långdistans«. Samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Måndagen den 20 november klockan 18.30
Arkeologen Hampus Norrgren från Arkeologikonsult föreläser under rubriken »Bönderna i Mosås«.
Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.