Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00
(vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Kalender

2022-12-08 kl 18:30

Erica Ek föreläser om stadsdelarnas namn i Örebro.

2023-01-25 kl 18:30

Kristian Gerner föreläser: Ukraina, Ryssland och kriget: historia som blodigt allvar.

2023-01-30 kl 18:30

Kent Andersson föreläser: "Allt är guld som glimmar."

2023-02-07 kl 10:00

Studiebesök från SPF Örebro City.

2023-02-20 kl 18:30

Maria Sundström föreläser: "Risberga - ett av medeltidens cistercienserkloster."

2023-02-21 kl 19:00

Studiebesök från Askersunds släktforskarklubb.

2023-03-06 kl 18:30

Fredrik Larsson föreläser: "Arkeologiska undersökningar intill E18."

2023-03-22 kl 18:30

Patrick Jonsson föreläser om hälsans mysterier.

2023-04-17 kl 18:30

Åke Granberg föreläser: "Bergsmannen - en speciell företagare."

Aktuellt

upplagd: 2022-11-14 kl 09:33


Digital arkivpedagogik utvecklas under 2022

Under 2022 bedriver ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland tillsammans ett utvecklingsprojekt med namnet Digital arkivpedagogik 2022.

Projektet syftar till att säkerställa att alla barn i Region Örebro län och i Region Västmanland får likvärdig tillgång till skolundervisningsutbudet hos de regionala arkivinstitutionerna ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland. På så sätt gynnas den demokratiska samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att skolelever får ta del av arkivhandlingar. Kursplanerna för grundskolan betonar vikten av att eleverna tar del av källmaterial för att utveckla sin ämneskunskap. I grundskolans kursplan för ämnet historia, åk 4-6 står uttryckligen att undervisningen ska behandla vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. För kursplanen i svenska åk 4-6 är dessutom centralt innehåll att arbeta med och förstå handstil.

Det finns dock i många fall ett hinder i rent geografiskt avstånd. Resor tar tid och energi i anspråk, vilket i sin tur påverkar en stor del av skoldagen. Utmaningen för kulturaktörer och skolor blir därför att kunna erbjuda kultur i undervisningen på plats i skola och/eller på den ort barnen befinner sig och att utbudet så gott det går är likvärdigt det utbud som finns på plats hos kulturaktören. Via digital teknik öppnas möjligheten att nå lärare, skolklasser och barn som inte tidigare tagit del av arkivets utbud.

Projektet syftar dessutom till att utveckla arkivpersonalens kompetens vad gäller pedagogik. En effekt av projektet är även att kännedomen om arkivinstitutionernas verksamhet och vikten av arkivverksamhet i stort ökar. Samarbete med Örebro Universitets lärarutbildning och Regional Kulturskola i Västmanland söks även i projektet.

Arkiv Västmanland har under åren gjort arkivpedagogiska insatser och projekt för att nå elever i skolan. Under 2021 har arkivet genomfört en digital satsning i den Digitala skolväskan, ett samarbete med Västerås stadsarkiv, Regionarkivet i Västmanland, Virsbo bruksarkiv, Västmanlands läns museum och Riksarkivet. Arkiv Västmanland har fått mycket positiv respons på den digitala satsningen, där elever kan arbeta med olika arkivmaterial inom framtagna teman, i sina egna klassrum.

ArkivCentrum Örebro län har många års erfarenhet av att ta emot fysiska studiebesök av skolklasser i arkivets lokaler. Främst rör det sig om besök från gymnasieskolor, även om vissa grundskolor även har hittat till arkivet. ArkivCentrum har på sin webbsida byggt upp ett Digitalt klassrum med arkivpedagogiska teman. Här finns även lärarhandledningar, tips och länkar. Materialet är anpassat för att användas av alla åldersgrupper i skolan med tydliga kopplingar till mål i kursplanerna.

Region Örebro län har beviljat ArkivCentrum Örebro län ett extra tillfälligt anslag om 250 000 kronor för detta projekt. Region Västmanland har beviljat 100 000 kronor för projektet.


ArkivCentrums årsmöte 2022

ArkivCentrums årsmöte i Kulturhuset Sjöängen, Askersund den 26 april 2022.


Den 26 april 2022 höll ArkivCentrum Örebro län sitt årsmöte i Kulturhuset Sjöängen, Askersund. Ett drygt femtiotal åhörare fick vid ankomsten lyssna till Scandinavian Strings, dvs Askersunds Kulturskolas fiolelever. Därefter hölls själva årsmötet i den imponerande Stora salongen, varifrån man har en mäktig utsikt mot Stjernsunds slott på andra sidan Alsen. Årsmötesklubban hölls vant av kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker. Några förändringar av styrelsen hade inte föreslagets av valberedningen och årsmötet omvalde enligt förslaget de styrelsemedlemmar vars mandattid upphörde i år. Efter årsmötet blev det fika med landgång. Därefter blev det guidning runt i det vackra kulturhuset.


Årsmöteshandlingar: (pdf-filer som öppnas i nytt fönster)
Årsmöteskallelsen
Dagordning till årsmötet
Verksamhetsberättelsen för 2021
Resultaträkning 2021 och budget 2022
Balansräkning 2021
Revisionsberättelse för 2021
Verksamhetsplan 2022-2023
Valberedningens förslag 2022


Invigningen av ArkivCentrum den 13 november 2021

ArkivCentrum är återinvigt!


Under Arkivens dag den 13 november 2021 passade vi på att formellt inviga våra nya lokaler på Nastagatan 11 F i Örebro. Själva invigningen förrättades av Maud Almström Blom (1:e arkivarie och samordnare för enskilda arkiv, Riksarkivet) med hjälp av en gammal ordförandeklubba som vid klubbandet kunde förklara de nya lokalerna för invigda! Från och med nu har vi också åter börjat med fasta öppettider under tisdagar, onsdagar och torsdagar. Varmt välkomna att besöka oss!


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen på Nastagatan. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas. Uppackningen av ett helt arkiv har tagit tid och till en början tvingades vi att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 började vi ta emot förbokade forskarbesök. På grund av den pågående pandemin fortsatte vi sedan med detta förfarande för att säkerställa att så få personer som möjligt vistas samtidigt i våra lokaler.

ArkivCentrums lokaler på Nastagatan 11 i Örebro


ArkivCentrum skriver under Deklarationen för en stark demokrati


Efter beslut på ArkivCentrums årsmöte tidigare i veckan skrev ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson i dag den 23 april 2021 under Deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i dess arbete att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin och att uppmuntra fler att ta tydlig ställning för att stärka demokratin. De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Med undertecknandet följer krav på åtaganden för att stärka demokratin.

Vi ser idag ett flertal hot mot demokratin, säger ArkivCentrums ordförande Torgny Larsson. I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga. Vi märker att samtalsklimatet hårdnar och att antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

Arkiven är en av samhällets bärande strukturer. Arkivet är vårt gemensamma minne, en garant för att vi inte glömmer. De är oumbärliga i tider där falska nyheter och historielöshet breder ut sig, säger ArkivCentrums chef Elinor Magnérus.

Mer om deklarationen finns att läsa på webbplatsen för Kommittén Demokratin 100 år.
Där finns också nedanstående film som kortfattat förklarar syftet med deklarationen.


(Klicka på bilden för att öppna
filmen i ett nytt fönster!)

Aktstycket

Aktstycket nr 107

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

Nummer 107 är det senaste numret och utkom i oktober 2022 och innehåller två längre artiklar som belyser de olika alternativa idéer kring hälsa, såsom troshelbrägdagörelsen och animal magnetism, som växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

Aktstycket nr 107

Aktstycket

Aktstycket nr 107

Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.

Nummer 107 är det senaste numret och utkom i oktober 2022 och innehåller två längre artiklar som belyser de olika alternativa idéer kring hälsa, såsom troshelbrägdagörelsen och animal magnetism, som växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

Aktstycket nr 107