Öppetider

Tisdagar 9.00–12.00

Onsdagar 13.00–16.00

Torsdagar 13.00–16.00

Kalender

2021-12-07 kl 14:00

Studiebesök från Almby-Norrbyås hembygdsförening.

2021-12-09 kl 18:30

Åsa Jernudd föreläser om Bergslagens filmhistoria. Arr: Lokalhistoriska sällskapet.

2022-02-21 kl 18:30

Studiebesök från Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Järnvägsarkivet i Nora

 

Vid årsskiftet 2014/15 övertog ArkivCentrum ansvaret för det så kallade NBJ-arkivet på stationsområdet i Nora. Arkivet, som sedan 1987 är utlånat från Riksarkivet, innehåller drygt 250 hyllmeter handlingar från Nora bergslags järnvägs AB (NBJ) samt ett flertal av dess föregångare: Nora-Karlskoga Järnvägs AB (NKJ), Nora-Ervalla Järnvägs AB (NEJ), Vikern-Möckelns Järnvägs AB (VMJ), Bredsjö-Degerfors Järnvägs AB (BDJ), Striberg-Grängens Järnvägs AB (SGJ) och Bredsjö-Grängens Järnvägs AB (BGJ).

 

Järnvägsarkivet i Nora är öppet för alla som är intresserade av järnvägshistoria. Under våra öppettider är det bara att komma förbi, ingen föranmälan behövs. Vår personal hjälper till att ta fram de handlingar ni vill titta på. Vill ni komma på studiebesök med en grupp och få en visning av arkivet och information om vad och hur man kan hitta i handlingarna är det bara att kontakta oss.

 

Järnvägsarkivet är inrymt i den gamla kontors- och förrådsbyggnaden på järnvägsområdet (se kartan nedan). Arkivets öppettider är onsdag-torsdag 13.00–16:30 och första torsdagen i månaden kvällsöppet till 20.00, men förhandsboka alltid dina besök. Under sommaren 2021 kommer arkivet också ha semesterstängt under veckorna 26–29. NBJ-arkivet sköts av Ingemar Karlsson som kan nås på ingemar.karlsson@arkivcentrum.se.
 

Karta som visar var J%uFFFDrnv%uFFFDgsarkivet ligger i Nora