Öppetider

P.g.a. flytt är ArkivCentrum stängt för besök tills vidare.

Kalender

There is nothing scheduled.

ArkivCentrums styrelseledamöter

 

Ordförande

Torgny LarssonPappers avd 52

 

Lise-Lott Alm, Svensk Handel Örebro Köpmän
Peter Alsbjer, Region Örebro län
Göran Dahlén, enskild ledamot
Marie Danielsen, Örebro universitetsbibliotek
Jimmy Engren, Örebro universitet
Maria Haglund, Föreningen Norden Örebro
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan

Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen
Hans Lundell, enskild ledamot
Dan Persson, Örebro södra Rotaryklubb
Magnus Persson, enskild ledamot
Elisabeth Pettersson, Internationella Engelska skolan
Gunilla Pihlblad, Convenience Stores Sweden
Conny Sandberg, Örebro läns hembygdsförbund
Lars B Stenström, Strängnäs stifthistoriska sällskap
Stina Storm, City Örebro
Petra Weckström, Örebro länsteater

 

Yvonne Bergman, adjungerad sekreterare
Egon Harfeldt, adjungerad kassör

 

Revisorer
Ulf Marcusson, ÖLL:s chefsförenings seniorgrupp
Per Jacobson, Karlslunds IF

 

Revisorsersättare
Håkan Carlevi, Lions Örebro