Öppetider

På grund av den pågående pandemin tar vi endast emot förbokade besök och leveranser.

Kalender

2021-10-25 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2021-10-25 kl 18:00

Studiebesök från Axberg-Hovsta hembygdsförening.

2021-10-27 kl 14:00

Studiebesök från Aktiva Seniorer (Örebro).

2021-11-01 kl 14:00

Studiebesök från Karlslunds hembygdsförening.

2021-11-04 kl 14:00

Studiebesök från ABF-pensionärer.

2021-11-13 kl 11:00

Arkivens dag och invigning av ArkivCentrums nya lokaler.

2021-11-15 kl 14:00

Studiebesök från Visions pensionärer.

2021-11-18 kl 18:30

Claes Thor föreläser om Örebrokonstnären Harry Thomander. Arr: Lokalhistoriska sällskapet.

2021-12-09 kl 18:30

Åsa Jernudd föreläser om Bergslagens filmhistoria. Arr: Lokalhistoriska sällskapet.

ArkivCentrums personal

Elinor Magn%uFFFDrus

Elinor Magnérus
Arkivchef
Telefon: 070-441 13 39
E-post: elinor.magnerus@arkivcentrum.se

Siw Ehrendahl
Siw Ehrendahl
Arkivassistent
Telefon: 019-777 19 59
E-post: siw.ehrendahl@arkivcentrum.se

H%uFFFDkan Henriksson
Håkan Henriksson
Verksamhetsledare, arkivarie
Telefon: 019-777 19 52
E-post: hakan.henriksson@arkivcentrum.se

 

Ingemar Karlsson
Ingemar Karlsson
Järnvägsarkivet i Nora
Arkivassistent
Telefon: 070-602 30 24
E-post: ingemar.karlsson@arkivcentrum.se


Evelyn Lauritzen
Evelyn Lauritzen
Administratör
Telefon: 019-611 29 00
E-post: evelyn.lauritzen@arkivcentrum.se

Carl Magnus Lindgren
Carl Magnus Lindgren
Arkivarie
Telefon: 019-777 19 54 (texttelefon)
E-post: carl.magnus.lindgren@arkivcentrum.se

Emma Ode
Emma Ode
Arkivarie
Telefon: 019-777 19 58
E-post: emma.ode@arkivcentrum.se


Foto: Emma Ode, ArkivCentrum Örebro län