Öppetider

På grund av den pågående pandemin tar vi endast emot förbokade besök och leveranser.

Kalender

There is nothing scheduled.

ArkivCentrums personal

Elinor Magn%uFFFDrus

Elinor Magnérus
Arkivchef
Telefon: 070-441 13 39
E-post: elinor.magnerus@arkivcentrum.se

Siw Ehrendahl
Siw Ehrendahl
Arkivassistent
Telefon: 019-777 19 59
E-post: siw.ehrendahl@arkivcentrum.se

H%uFFFDkan Henriksson
Håkan Henriksson
Arkivarie
Telefon: 019-777 19 52
E-post: hakan.henriksson@arkivcentrum.se

 

Ingemar Karlsson
Ingemar Karlsson
Järnvägsarkivet i Nora
Arkivassistent
Telefon: 070-602 30 24
E-post: ingemar.karlsson@arkivcentrum.se


Evelyn Lauritzen
Evelyn Lauritzen
Administratör
Telefon: 019-611 29 00
E-post: evelyn.lauritzen@arkivcentrum.se

Carl Magnus Lindgren
Carl Magnus Lindgren
Arkivarie
Telefon: 019-777 19 54 (texttelefon)
E-post: carl.magnus.lindgren@arkivcentrum.se

Emma Ode
Emma Ode
Arkivarie
Telefon: 019-777 19 58
E-post: emma.ode@arkivcentrum.se


Foto: Emma Ode, ArkivCentrum Örebro län