Öppetider

På grund av den pågående pandemin tar vi endast emot förbokade besök och leveranser.

Kalender

There is nothing scheduled.

ArkivCentrums beståndskatalog

 

Här kan du hämta en sökbar pdf-fil över ArkivCentrums 6297 arkiv H%uFFFDr kan du h%uFFFDmta en pdf-fil med ArkivCentrums best%uFFFDndsregister [25,3 MB – uppdaterad 2018-11-19]. Då filen är stor är det bäst att först ladda hem filen för att därefter kunna söka i  den, vilket görs bäst med Adobe Acrobat Reader (kan hämtas gratis på Adobes hemsida).

 

 

Startår och slutår syftar på arkivmaterialets tidsomfång

 

Bild ur best%uFFFDndskatalogen

Handlingsbokstäverna syftar på det allmänna arkivschemats huvudrubriker:


A – Protokoll och föredragningslistor
B – Utgående handlingar
C – Diarier
D – Liggare och register
E – Inkomna handlingar
F – Handlingar ordnade efter ämne (dossierer)
G – Räkenskaper
H – Statistik
J – Kartor och ritningar
K – Fotografier
L – Trycksaker och tidningsurklipp
Z – Sammanställning av upptagningar (ljud och video)
Ö – Övriga handlingar (t.ex. föremål)