Öppetider

Mån-Fred kl 08:30-17:00
(lunchstängt kl 12:00-13:00)

 
Kvällsöppet

Tisdagar september-maj kl 17:00-20:00

 

Lördagsöppet

Sista helgfria lördagen i varje månad 10:00-14:00
Under hösten 2017:
30/09, 28/10 och 25/11

 

Sommaröppet

juni-augusti kl 09:00-16:00
(lunchstängt kl 12:00-13:00)

Kalender

2017-10-19 kl 18:30

Föreläsning med Kjell Östberg: »Demokratins drivkrafter«

2017-10-24 kl 20:00

ArkivCentrum håller kvällsöppet till kl 20:00.

2017-10-28 kl 10:00

ArkivCentrum håller lördagsöppet kl 10:00-14:00.

2017-10-31 kl 14:00

Eftermiddagsföreläsning med Göran Lindhé och Lars Hammarlund om Konsumbutiker i Örebro.

2017-10-31 kl 20:00

ArkivCentrum håller kvällsöppet till kl 20:00.

2017-11-07 kl 20:00

ArkivCentrum håller kvällsöppet till kl 20:00.

2017-11-09 kl 18:30

Föreläsning med Thord Strömberg: »Revolution på närkingska - hungerdemonstrationerna i Örebro 1917«.

2017-11-11 kl 11:00

ArkivCentrum har öppet hus under Arkivens dag 11:00-15:00. Föreläsning kl 13:15 med David Lindén.

2017-11-14 kl 20:00

ArkivCentrum håller kvällsöppet till kl 20:00.

Kurser

 

Lokalhistorisk grundkurs om Örebro län

 

För andra gången ges nu grundkursen »Lokalhistoria i Örebro län« på dagtid. Liksom tidigare anordnas kursen i samarbete med Lokalhistoriska sällskapet och det är en tvåterminskurs med Örebro län som utgångspunkt.

 

Kursen inleds med en kronologisk genomgång från stenålder till vasatid. Därefter samlas vi kring olika teman – agrarhistoria, bergshantering, militärväsende, folkrörelser, kvinnohistoria, emigration med mera.

 

Sammanvävt med detta ligger olika metodiska inslag som till exempel källkritik, handskriftsläsning och hur man gör för att skriva en vetenskaplig text.


Deltagare, som så önskar, får under handledning skriva ett mindre lokalhistoriskt arbete, vilket tas upp till diskussion i slutet av kursen.

 

Tid: Varannan tisdag 10:00–12:00 Vt 2017 och Ht 2017
Plats: ArkivCentrum Örebro län, Nikolaigatan 3, Örebro
Pris: 1000 kr inklusive viss kurslitteratur
Kursstart: tisdagen den 17 januari 2017
Schema finns som pdf-fil.

 

Litteraturhistorisk kurs om författarskap i Örebro län

 

För andra gången erbjuder ArkivCentrum tillsammans och Lokalhistoriska sällskapet en kurs i Litteraturhistoria med start till hösten.

 

Kursen kommer att ta upp författare och författarskap från Örebro län. Bland annat kommer kända namn som Olaus och Laurentius Petri, Lars Wivallius, Hjalmar Bergman och Jeremias i Tröstlösa att tas upp. Olika teman kommer också att belysas såsom till exempel naturlitteratur, barnlitteratur och spänningslitteratur.

 

Föreläsare är författare, journalister och akademiker som av intresse och genom sin yrkesutövning specialiserat sig på olika aspekter av litteratur, författare och författarskap från länet.

 

Tid: Varannan måndag 18:00–20:00
Plats: ArkivCentrum Örebro län, Nikolaigatan 3, Örebro
Pris: 1400 kr inklusive kursboken
Kursstart: måndagen den 5 september 2016
Schema finns som pdf-fil.