Öppetider

På grund av den pågående pandemin tar vi endast emot förbokade besök och leveranser.

Kalender

There is nothing scheduled.

Bli medlem i ArkivCentrum!

 

Som medlem i ArkivCentrum Örebro län erbjuds din förening eller ditt företag:

 

  • Trygg och säker förvaring av det egna arkivmaterialet.
  • Kompetent och kunnig hantering och sortering av arkivmaterialet.
  • Rådgivning i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Möjlighet till vidareutbildning av de egna medlemmarna i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Möjlighet att hyra våra lokaler för t ex styrelsemöten, egna föreläsningar eller dylikt.
  • Vår medlemstidning Aktstycket som utkommer med 4 nummer per år.

 

Om din förening eller ditt företag vill bli medlem i ArkivCentrum Örebro län fyller du i ett pdf-formulär som kan hämtas här (nytt fönster öppnas). Skriv sedan ut formuläret och skriv under det, samt posta det till ArkivCentrum Örebro län, Nastagatan 11, 702 27 Örebro. Det går också bra att ta med anmälningsblanketten när du besöker ArkivCentrum. För mer information ring oss på tfn 019-611 29 00 eller e-posta. ArkivCentrums stadgar finns att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

 

 

Medlemsavgifter för organisationer

 

Medlemmar Avgift/år
1–100 100 kr
101–200 150 kr
201–500 300 kr
501–1 000 400 kr
1 001–3 000 700 kr

Därutöver debiteras varje hyllmeter med 180 kr/år.

När det gäller gallringsbart material debiteras 300 kr per hyllmeter och år.

 

Medlemsavgifter för företag

 

Antal anställda Avgift/år
1–5 100 kr
6–100 500 kr
101– 1000 kr

Därutöver debiteras varje hyllmeter med 180 kr/år.

När det gäller gallringsbart material debiteras 300 kr per hyllmeter och år.

 

Medlemsavgifter för enskilda

Man kan också bli enskild medlem i ArkivCentrum. Då får man vår medlemstidning Aktstycket och alla våra andra utskick om föreläsningar och arrangemang. Den enskilda medlemskapet kostar 100 kr.